ვაკანსია

პლატფორმა AgroServ.Ge აკავშირებს აგრო-მოსმახურების გამცემს და აგრო-მომსახურების მიმღებს.

“კომუნიკაციის წარმმართველი” ეს რგოლი ჩვენი პლატფორმის მიერ არის შექმნილი, როგორც გამოკითხვებმა აჩვენა, ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანების მხოლოდ 20%ს აქვს შეხება ციფრულ ტექნოლოგიებთან, შესაბამისად ჩვენი  პლატფორმის გამართულად გამოყენების ალბათობა ძალიან მცირეა. “კომუნიკაციის წარმმართველები” არიან ახალგაზრდები რომელთაც შეუძლიათ საბაზისო დონეზე გამოიყენონ ციფრული პლატფორმები, ეს ადამიანები ახდენენ უშუალო კავშირს მუშათა ჯგუფებთან ადგილობრივ დონეზე(ასევე სხვა არეალიდან) “კომუნიკაციის წარმმართველები” არიან მათი წარმომადგენლები ჩვენს პლატფორმაზე, ისინი უზრუნველყოფენ მუშათა ჯგუფების პროფილების მართვას პლატფორმაზე, რაც მოიცავს ჯავშნების მართვას, შემოსული შეთავაზებების ჯგუფებისთვის გაცნობას და სხვ. ის უშუალო კავშირზეა როგორც მუშათა ჯგუფთან ისე ფერმერებთან, ისინი უზრუნველყოფენ მომსახურების კოორდინირებულად მიწოდებას, რაც გულისხმობს ჩვენი პლატფორმის წესების ზუსტად გატარებს. მათი შემოსავალი გაწეული მომსახურების შესაბამისია. 

“კომუნიკაციის წარმმართველებს” უშუალოდ ჩვენი პლატფორმის გამოყენებას ჩვენ ვასწავლით, გვექნება როგორც სასწავლო ისე საკოორდინაციო შეხვედრები. 

ვაკანტური ადგილი: 10

გამოაგზავნეთ სამოტივაციო წერილი: [email protected] – ზე

მოგვწერეთ FB-ზე – AgroServ • აგროსერვი

en_USEnglish